40 år

tandvård

Tandvård
Tandproteser

Vård och tjänster

 • Tandhygienist
 • Bastandvård
 • Behandling av tandvårdsrädda patienter
 • Kirurgi
 • Vård av tandköttssjukdomar
 • Digitalröntgen, även utan remiss
 • Tandblekning
 • Olika protetiska lösningar
 • Implantantvård
 • Tandvård för barn
 • Arbetsplatstandvård
 • Tandprotesers lagningar och påfyllningar

Tandvård

 • Bastandvård
 • Behandling av tandvårdsrädda patienter
 • Kirurgi
 • Vård av tandköttssjukdomar
 • Digitalröntgen, även utan remiss
 • Tandblekning
 • Olika protetiska lösningar
 • Implantantvård
 • Tandvård för barn
 • Arbetsplatstandvård
 • Tandprotesers lagningar och påfyllningar

Tandhygienist

Tandhygienisten jobbar med att framhålla munhälsa genom förebyggande tandvård. Tandhygienisten kan hjälpa med tandstensborttagning, puts av missfärgningar och beläggningar samt fluorbehandlingar. Vid behov kan man få bedövning.

Tandhygienist

Tandhygienisten har en ca 3,5 årig utbildning från yrkeshögskola. Det pratiska arbetet kräver att tandhygienisten behärskar munhälsovård och tandvårdens olika delområden samt förmåga att jobba självständigt.

Tandhygienisten tar emot patienter dels självständigt och även i sammarbete med Tidens Tands tandläkare.

-En del  av tandläkarnas patienter kallas för årsgranskning till tandhygienistens mottagning. En 45 minuters tid bokas, varav tandläkaren kommer in och gör granskning på ca 15 minuter och därefter kan tandhygienisten t. ex utföra puts av tandsten och/eller plaque på resterande tid.

 

Förebyggande och estetiska åtgärder

En del av tandhygienistens uppgifter är förebyggande tandvård såsom avlägsnande av tandsten, missfärgningar, plaque-beläggningar, fluorbehandling och instruktion i god hemvård.

Tandhygienisten som arbetar i den privata sektorn kan därtill erbjuda estetiska åtgärder såsom tandblekning eller att lägga fast tandsmycken.  Tandblekning är väldigt populärt speciellet på våren. FPA ersättning fås inte för estetiska ingrepp.

Tidens Tand erbjuder 3 olika sorters tandblekning:

-Hemblekning: blekning hemma i individuellt framställda skenor,  görs dag eller nattetid hemma enligt instruktioner

-Klinikblekning: tandblekning på kliniken med eller utan laser utförd av tandhygienist eller tandläkare.

-Kombination klinikblekning och hemblekning: Det innebär att du först gör en blekning på kliniken och även får med dig egna individuella hemblekningsskenor för att vid behov  kunna fortsätta blekningen hemma eller att användas som en  ”touchup” vid senare tillfälle.

Det är viktigt att du har besökt en tandläkare inom en rimlig tidsperiod så att dina tänder är kontrollerade.  Vid behov bör tänderna putsas professionellt innan tandblekningen.

Blekningens resultat och hållbarhet beror på flera olika faktorer t. ex  ursprungsfärg, tändernas kondition, vald blekningsmetod och  levnadsvanor. Desto mera färgande ämnen  liksom kaffe, te, rödvin och tobak man använder desto fortare missfärgas tänderna igen.

En rätt genomförd tandblekning kan ge vitare tänder och ett vackert leende.

Tandläkarens arbetspar

Tandläkaren och tandhygienisten kan jobba tillsammans på ett effektivt sett genom att fördela arbetet sinsemellan. Patienten kan få ersättning  från FPA för tandhygienistens behandling när tandläkaren vid undersökning  har konstaterat att det finns ett behov av puts av tandsten eller behandling av sjukdom i tandköttet eller munslemhinnan.

Ofta är det tandläkaren som rekommenderar ett besök till tandhygienisten och skriver då en remiss. En kund kan även på eget initiativ boka en tid till tandhygienisten t. ex för puts eller för att utreda dålig smak eller lukt i munnen. Ofta är orsaken till dålig smak eller lukt i munnen plaque- beläggningar eller tandsten och då kan tandhygienisten effektivt hjälpa. Med hjälp av handinstrument eller ultraljud tas tandsten bort snabbt och nästan smärtfritt. Vid behov kan man få bedövning. Efter putsningen känns det bra att le igen.

Ett besök hos tandhygienisten påverkar din hälsa positivt, därför att munhälsan har en stor påverkan på människans allmänhälsotillstånd. Te. x en långt gången tandköttsinflammation motsvarar ett öppet sår på handflatan.

På Tidens Tand jobbar tandhygienist Katri Ollanketo.

Arbetsplats-tandvård

Arbetsplatstandvård är en avdragsgill och skattefri förmån

Välskött arbetsplatstandvård är en fördel för både arbetsgivaren och den anställde.

Arbetsplatstandvård är en del av arbetsförmågans upprätthållande.

Munhälsovård är en del av nutida arbetshälsovård. En välorganiserad munhälsovård har en bra förebyggande effekt på många allmänsjukdomar och kan på det viset spara avsevärt för arbetsgivaren genom att minska arbetstagarens sjukfrånvarodagar. Obehandlade tänder kan orsaka många potentiellt allvarliga sjukdomar. T. ex är gingivit, infektion i tandköttet, en kardiovaskulär riskfaktor. Arbetsgivarens stöd till sina anställdas tandvård är ett positivt incitament god tandvård. När tänderna är i gott skick är det lätt att le.

En välorganiserad arbetsplatstandvård ger ett banbrytande gott rykte.

Avdragsgill och skattefri förmån

För att företaget skall kunna erhålla den betalda tandvården som en skatteavdragsgill utgift bör företaget göra ett skriftligt beslut. Tjänsten bör gälla hela personalen jämnlikt, men t. ex tjänstemän och arbetstagares arrangemang kan vara olika. Ett sätt är att korrelera nivån på artbetsgivarens erbjudande av arbetsplatstandvård till tjänsteår. Den för företaget skattefria förmånen påverkas inte av om tandläkarcentralen fakturerar arbetsplatsen direkt eller om arbetstagaren betalar fakturan själv först och därefter hämtar den från sin arbetsfivare.

Företag som erbjudit arbetsplatstandvård under en längre tid, har funnit att de årliga behandlingstiderna har sjunkit avsevärt.

En regelbunden tandvård är lönsam. Arbetsgivaren sparar pengar i minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetseffektivitet och naturligtvis finns det även en psykologisk betydelse då människan inte behöver tänka på hur hon ser ut då hon ler.

Akupunktur

Lider du av smärtor i onödan? Akupunktur kan vara lösningen.

Medicinsk akupunktur är en accepterad metod för smärtlindring och avslappning av muskler inom modern hälsovård.

LIDER DU AV SMÄRTOR I ONÖDAN? AKUPUNKTUR KAN VARA LÖSNINGEN

Medicinsk akupunktur är en accepterad metod för smärtlindring och avslappning av muskler inom modern hälsovård. Vid akuta besvär kan du få hjälp redan efter några behandlingar. Behandling 1-2 gånger i veckan, totalt 6-8 gånger räcker oftast för att lindra även långvariga smärttillstånd. När smärtan lindras behövs i allmänhet endast en behandling per månad eller glesare för en ihållande smärtstillning.

Akupunktur har bevisats ha positiva effekter på bl.a.

 • Behandling av akut eller kronisk smärta: smärtor i ryggen, nacke och axlar, tennisarmbåge, karpaltunnelsyndrom, smärtor i käken, ischias, höft- och knäartros och andra smärttillstånd i knäna
 • Akuta smärttillstånd som orsakas av skador: bristningar, belastningsskador
 • Spänningshuvudvärk och migrän, förebyggande av migrän
 • Smärttillstånd pga reumatiska besvär
 • Problem i matsmältningsorganen: kramper i magen, illamående om morgnarna, funktionella tarmbesvär, kronisk inflammation i tjocktarmen
 • Gynekologiska besvär: kraftig mensvärk och kramper, besvär i övergångsåldern
 • Smärttillstånd efter operation
 • Sömnproblem
 • Stresshantering

Låt mig hjälpa dig!

Jag är specialsjukskötare inom inremedicin och anestesiologi samt utbildad inom medicinsk akupunktur för smärtlindring, utexaminerad från Karolinska institutet.

Anne Smeds

Mottagning finns i Tidens Tand, BOKA TID tfn 06-3202700

Nöjdhetsgaranti

Om ni inte är nöjd med vården, önskar vi att ni tar kontakt med vår personal. Mottagningens patientombudsman är Jenni Säntti.

06-3202700

jenni.santti@ajanhammas.fi

Teillä on myös mahdollisuus tehdä asiasta kirjallinen muistutus, mikäli asian selvittäminen vapaamuotoisesti ei tuota tulosta. Lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta.

Jos hoitoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Betalsätt

  • kontant eler med bankkort (även Visa Electron )
  • bankgiro (kredituppgifter kontrolleras)
  • De vanligaste kreditkorten: Visa, Mastercard, Eurocard, Diners, American Express

  FPA:S ersättning dras av från räkningen för de åtgärder som gäller. För att få direktersättningen förutsätts att man visa FPA-kortet i kassan.

Kvälls- och helgjour i Vasa

I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköts mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid av Vasa centralsjukhus samjour (adr. Sandviksgatan 2-4). Utanför tjänstetid ska man alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren.

Tandläkarjouren fungerar utan tidsbokning, vilket betyder att man måste ta ett könummer till anmälningen. I samband med anmälningen anvisas patienten till mun- och tandvårdsjouren. Patienterna vårdas i skyndsamhetsordning.

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800.

Situationer som kräver akut första hjälpen

 • svullnad, sväljningssvårigheter
 • munnen öppnas bara begränsat
 • munnen kan ej stängas
 • feber i samband med ovannämnda
 • kraftig tandbaserad smärta (konstant smärta, som hindrar från att få sömn och där värkmediciner inte hjälper)
 • tandolyckor eller misstanke om käkbrott
 • blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall det känns som att munnen snabbt fylls

med blod

 • en trasig fast tandregleringsanläggning, som sticker och där situationen inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller genom att fixa mjukning med regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

 • smärta, till vilken värkmedicin hjälper
 • ilande i varmt eller kallt
 • spricka i en tand eller plomb
 • problem med proteser eller lossnande av stifttand
 • problem med löstagbara tandregleringsanrättningar eller lossnande av ringen vid nackdragsvård